Referencer

Centrum Pæle

Centrum Pæle A/S blev etableret I 1965, med det primære formål at producere piloteringspæle. I dag har virksomheden 70 ansatte, hvoraf størstedelen sidder på hovedkontoret i Vejle. De producerer, udover deres standardprogram af piloteringspæle, også deres egenudviklede og patenterede pælekobling på et topmoderne robotanlæg. Desuden producerer de fundamenter til jernbanens elektrificeringsmaster.

Itafdelingen i Centrum Pæle er ikke stor men ville gerne selv stå for det meste af udviklingen og manglede hjælp til at komme i gang.  

Opgaven Datawise blev sat til at løse:

  • Virksomheden ønskede at rapportere på den daglige drift, baseret på data i deres økonomisystem, samt egenudviklede applikationer.
  • Ligeledes ønskede de heller ikke at være afhængig af et dyrt konsulenthus, som skulle tilkaldes hver gang der skulle laves en lille ændring.
  • Virksomheden ville gerne selv stå for størstedelen af deres rapportering i PowerBI. 

Løsningen:

Sammen med Centrum Pæle gennemgik vi forskellige løsningsmuligheder, og vendte fordele og ulemper ved en større entreprise-løsning.

Resultatet endte med en ren selfservice BI løsning med PowerBI. 

  • Ugentlige møder af 1-2 timers varighed i virksomheden, og senere i forløbet over skype/teamviewer. Først med opstart af de udviklede rapporter, best practice og efterfølgende besvarelse af spørgsmål og problemløsning af udfordringer. Fokus var altid at klæde virksomheden på, til selv at stå for udviklingen.
  • Når de stødte på større udfordringer, tog vi opgaven med hjem og sendte retur, når den var løst.  

Vi laver flere og flere af den slags opgaver, hvor kunden primært selv står for BI udviklingen, men hvor vi guider, underviser i forhold til best practice og hjælper dem med opstarten og løsning af større opgaver. 

Preben Walde fra Centrum Pæle udtaler:

Claus fra DataWise Har været en super ressource i forhold til at hjælpe os med at komme igang med PowerBI og hjælpe os i forhold til hvad der er best practice. Det er rigtigt dejligt altid at have DataWise i baghånden, hvis vi støder ind i problemer i forhold til ting vi ikke selv kan løse i PowerBI.